Het Natuurpark Lelystad is een natuurrijk recreatiegebied bij Lelystad dat beheerd wordt door de stichting Het Flevolandschap. Het is ontstaan in de jaren 1970 omdat Artis, de dierentuin in Amsterdam, behoefte had aan extra ruimte voor grote hoefdieren. In het park worden op grote omheinde terreinen allerlei dieren gehouden die in het wild niet vaak meer voorkomen. 

Het totale gebied is 400 hectare groot.
Een aantal van de dieren vormt onderdeel van een fokprogramma dat herintroductie in het wild of versterking van nog aanwezige populaties mogelijk maakt.
In het park zijn ook een gereconstueerde prehistorische nederzetting en een scheepswrak uit de 19e eeuw te bezichtigen.

 

Dieren

 • In het park zijn de volgende dieren te zien:
 • Europese otter
 • Kleinklauwotter
 • Bever
 • Edelhert
 • Ooievaar
 • Pater-Davidshert
 • Przewalskipaard
 • Wisent
 • Wild zwijn
 • Wilde zwaan

 

Uitgezette dieren

Vanuit Natuurpark Lelystad zijn of worden de volgende dieren uitgezet:

 • Wisenten zijn uitgezet in Polen en letland, onder andere in 2008.
 • Przewalskipaarden zijn in het verleden uitgezet. Sinds 2002 werd er niet meer mee gefokt, maar in 2007 is men hier opnieuw mee gestart.
 • Bevers zijn aanwezig sinds 1988. In 1991 wisten een aantal bevers te ontsnappen en zich buiten het park te vestigen. Tegenwoordig leven er naar schatting 20 bevers in het Natuurpark. Waarschijnlijk leeft eenzelfde aantal in vrijheid in de verre omtrek. In 2008 zijn twee bevers uitgezet in Nationaal Park De Biesbosch.

De Europese otter zal waarschijnlijk ook uitgezet gaan worden.
In de begintijd beschikte het park ook over rendieren, deze zijn later verhuisd naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Hier was men beter in staat de natuurlijke leefomgeving van het dier na te bootsen. 

 

Link Wikipedia

 

From Address:
or Map